Zakład Genetyki Klinicznej - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kontakt

Zakład Genetyki Klinicznej


Uniwersytet Medyczny w Lublinie


ul. Radziwiłłowska 11


20-080 Lublin


tel. (81) 448 61 10


genetyka.kliniczna@umlub.pl