Zakład Genetyki Klinicznej - Uniwersytet Medyczny w Lublinie