Zakład Genetyki Klinicznej - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konsultacje

Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym 2017/2018

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZINY

E-MAIL

Dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM

Poniedziałek

12.00-14.00

janusz.kocki@umlub.pl

Dr n. med. Marcin Czop

Środa

12:00-14:00

marcin_czop@wp.pl

Dr n. med. Lidia Kotuła

Wtorek

10:30-12:00

lidka3@op.pl

Lek. med. Aleksandra Bachnacka

Poniedziałek

14:00-16:00

olabachnacka@gmail.com

Dr n. med. Alicja Petniak

Czwartek

15:30-17:30

alicjaniedojadlo@gmail.com

Dr n. med. Paulina Gil-Kulik

Czwartek

15:30-17:30

paulina.gil.kulik@gmail.com

 

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.


Kontakt

Zakład Genetyki Klinicznej


Uniwersytet Medyczny w Lublinie


ul. Radziwiłłowska 11


20-080 Lublin


tel. (81) 448 61 10


genetyka.kliniczna@umlub.pl