Zakład Genetyki Klinicznej - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konsultacje

Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym 2017/2018

IMIĘ I NAZWISKO

DZIEŃ/GODZINY

E-MAIL

Dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM

 

janusz.kocki@tlen.pl

Dr n. med. Marcin Czop

 

marcin_czop@wp.pl

Dr n. med. Dariusz Polański

  darpol2@onet.eu

 

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.


Kontakt

Zakład Genetyki Klinicznej


Uniwersytet Medyczny w Lublinie


ul. Radziwiłłowska 11


20-080 Lublin


tel. (81) 448 61 10


genetyka.kliniczna@umlub.pl